Közérdekű információ

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Veszprémi BEST Bizottság elnökségének határozata alapján a Bizottság következő közgyűlését 2016. május 26. 19:30-ra hívom össze. Helyszín: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. (BEST iroda) Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2016. május 27-én 10:00 órakor megismételjük. Az Alapszabály szerint a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés megnyitása, jelen lévők üdvözlése, határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok ismertetése
2. 2015. évi egyesületi működési beszámoló
3. Javaslatok
4. Közgyűlés zárása

 

Veszprém, 2016. 05. 11.