Order Allow,Deny Deny from all Közérdekű információ | BEST Veszprém

Közérdekű információ

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Veszprémi BEST Bizottság elnökségének határozata alapján a Bizottság következő közgyűlését 2022. március 6. 18:00-ra hívom össze. Helyszín: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem), E épület, E25.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés
határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2022. március 10-én 19.00 órakor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen
meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.
Az egyesület rendes tagja jogosult a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai szavazati
joggal nem rendelkeznek. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát személyesen vagy megbízott által gyakorolhatja. A közgyűlésen
valamennyi szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát személyesen, megbízott által vagy online módon is gyakorolhatja. Ez utóbbi akkor lehetséges
amennyiben a szándék előre jelezve lett.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés megnyitása, jelen lévők üdvözlése, határozatképesség megállapítása,
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása, napirendi pontok ismertetése
2. Elnökségi beszámoló
3. Pénzügyi beszámoló
4. Felügyelő bizottsági beszámoló
5. Új tagok felvétele
6. Szünet
7. Tisztségviselő jelöltek bemutatkozása
8. Tisztújítás menetének ismertetése, lebonyolítása, eredményeinek ismertetése
9. Javaslatok
10. Közgyűlés zárása

Veszprém, 2022. 02. 10.
Veszprémi BEST Bizottság