Közérdekű információ

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Veszprémi BEST Bizottság elnökségének határozata alapján a Bizottság következő közgyűlését 2021. szeptember 11. 14:00-ra hívom össze. Helyszín: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem).

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2021. szeptember 11-én 15.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az egyesület rendes tagja jogosult a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai szavazati joggal nem rendelkeznek. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát személyesen vagy megbízott által gyakorolhatja. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát személyesen, megbízott által vagy online módon gyakorolhatja. Az online részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a kiküldött Google Űrlap kitöltésével lehet megtenni az abban említett határidőig. Az online részvétel technikai feltételei az érintetteknek később kerülnek kihirdetésre. Az űrlap itt érhető el: https://forms.gle/N7nWtNXB7U8S2fSz8

A terem, ahol a közgyűlés megtartásra kerül később kerül kihirdetésre.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés megnyitása, jelen lévők üdvözlése, határozatképesség megállapítása,
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása, napirendi pontok ismertetése
2. Elnökségi beszámoló
3. Pénzügyi beszámoló
4. Felügyelő bizottsági beszámoló
5. Új tagok felvétele
6. Szünet
7. Tisztségviselő jelöltek bemutatkozása
8. Tisztújítás menetének ismertetése, lebonyolítása, eredményeinek ismertetése
9. Javaslatok
10. Közgyűlés zárása

Veszprém, 2021. 08. 24.
Veszprémi BEST Bizottság