Közérdekű információ

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!

A Veszprémi BEST Bizottság elnökségének határozata alapján a Bizottság következő közgyűlését 2020. július 4. 10:30-ra hívom össze. Helyszín: 8444 Szentgál, Jókai utca 33. Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2020. július 4-én 11:00 órakor megismételjük. Az Alapszabály szerint a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés megnyitása, jelen lévők üdvözlése, határozatképesség megállapítása,
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása, napirendi pontok ismertetése
2. Pénzügyi beszámoló
3. Javaslatok, alapszabály módosítás
4. Szünet
5. Tisztségviselő jelöltek bemutatkozása
6. Tisztújítás menetének ismertetése, lebonyolítása, eredményeinek ismertetése
7. Közgyűlés zárása

 

Veszprém, 2020. 06. 12.